BIJZONDERE SITUATIES

Er zijn in je leven situaties waarvan je vooraf niet had bedacht dat het jou of je partner zou overkomen. Situaties die zowel emotionele als financiële en fiscale gevolgen hebben. Dit soort complexe vraagstukken, zijn vaak niet op één manier op te lossen. Denk aan de zorg voor een kind met een beperking.  Het dan om maatwerkadvies en betekent veel puzzelen met alle regels en protocollen in de (belasting) wetgeving. Een andere bijzondere situatie die ook steeds vaker voorkomt is de zorg voor een partner met dementie. Ook dan is het fijn te weten dat + IK een vangnet heeft.

Zorgen voor een kind met een beperking
Een kind met een beperking, kan veel zorg(en) met zich mee brengen. Als ouder wil je het voor hem of haar natuurlijk nu en in de toekomst goed regelen. Het is dan ook logisch dat je al vroeg begint met sparen voor later. Zo zorg je er voor dat jouw kind goed verzorgd achter blijft als je er als ouders niet meer bent.

Als jouw meerjarige zoon of dochter vanwege de beperking niet meer thuis kan wonen, dan wordt een eigen bijdrage voor de zorg gevraagd. De hoogte van deze bijdrage wordt gebaseerd op het (gespaard) vermogen van het kind en geld dat vanuit een erfenis komt als ouders zijn overleden. Hoe hoger het vermogen, hoe hoger de eigen bijdrage. Als ouder is dat toch niet wat je wilt. Het vermogen dat jij hebt opgebouwd, is bedoeld voor jouw kind en niet voor de overheid of de belastingdienst.

Om er voor te zorgen dat je kind niets te kort komt en er zo min mogelijk eigen bijdrage aan de zorg en erfbelasting wordt betaald, kun je een op maat testament laten opmaken.  Zo houd je vermogen in je familie en regel je dat jouw zoon of dochter ook in de toekomst goede zorg krijgt.

Naast het maatwerk testament wordt in de praktijk steeds vaker een raad met familieleden en vrienden ingericht die voor jouw kind zorgt als jullie als ouders er niet meer zijn. De afspraken hierover leg je in een apart document vast en wordt bewaard bij het testament. Dit vangnet van familie en vrienden richt je helemaal zelf in. Je kunt dus nu al veel doen om de zorg voor jouw kind later goed te regelen.

Als je het zelf niet meer kunt of weet
Er kan zich in je leven een situatie voor doen waarin je, bijvoorbeeld door een ziekte of ongeluk, zelf niet meer wilsbekwaam bent en zelfstandig geen beslissingen meer kunt of mag nemen. Als je hier bij leven niets voor hebt geregeld, dan wordt jouw vermogen in zo’n geval onder bewind gesteld bij de rechtbank. Stel vervolgens dat je partner jullie gezamenlijk huis wilt verkopen omdat jij naar een verzorgingshuis gaat. Dan kan hij of zij dit niet doen zonder inmenging van de rechtbank.  Dat voelt veelal niet fijn, want je wilt toch zelfstandig dit soort belangrijke beslissingen kunnen nemen?

En stel nu dat je geen zelfstandige beslissingen meer kunt nemen en in een zorginstelling verblijft waar je een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg. Die bijdrage wordt bepaald op basis van jouw inkomen en vermogen. Heb je een hoog vermogen, dan zal  ook jouw bijdrage voor de zorg hoger zijn. Door te schenken breng je jouw vermogen en daarmee je eigen bijdrage voor de zorg omlaag. En, minstens zo belangrijk, je zorgt er zo voor dat jouw geld binnen je familie blijft en niet naar de overheid en belastingdienst gaat. Dat is dus zeker iets om te overwegen. Maar heb je in het verleden niet geschonken en dus geen schenkingstraditie opgebouwd, dan beslist de rechtbank, in geval van wilsonbekwaamheid, voor jou of je mag schenken. De ervaring is dat zonder zo’n traditie je niet snel een akkoord krijgt.

Dit zijn situaties die je natuurlijk liever wilt voorkomen. Een levenstestament of volmacht, kan hiervoor zorgen.  Zoals het woord al zegt, maak je een levenstestament bij leven en op het moment dat je het zelf allemaal nog kunt en weet.  Je geeft dan als samenwonende of gehuwde partners een volmacht aan elkaar. Als de partner er niet meer is of niet meer wilsbekwaam is, kun je ook een volmacht aan je kinderen geven, maar dat kan ook aan een neutrale derde persoon. Dit bepaal je zelf.

In zo’n levenstestament of volmacht neem je jouw persoonlijke wensen op. Zoals wie contactpersoon is voor bijvoorbeeld zorgverleners (mentor) of wie bevoegd is om financiële beslissingen te nemen. Ook jouw wensen ten aanzien van reanimatie of de opvang van huisdieren kun je hierin beschrijven. Je bepaalt zelf wanneer een levenstestament in gaat. Dat kan zijn direct op het moment als je de akte hebt getekend. Maar je kunt er ook voor kiezen om het in te laten gaan op het moment dat een arts officieel heeft verklaard dat jij hier zelf niet meer toe in staat bent.

Wil je meer weten of een afspraak maken om in gesprek te gaan over levenstestament, volmacht of maatwerktestament? Neem dan gerust contact op.

Advies nodig? Neem gerust contact met ons op!

100bellen
100mailen